آزمون سنجش مهارت ادمین اینستاگرام

آزمون سنجش مهارت ادمین اینستاگرام

خوش آمدید!
این آزمون برای سنجش مهارت شما در زمینه انجام فعالیت های ادمینی اینستاگرام تهییه شده است.

آزمون سنجش ادمین اینستاگرام

در مجموع 20 سوال و برای پاسخگویی به هر سوال 15 ثانیه زمان در نظر گرفته شده است.
سوالات امتیازات متفاوتی دارند و مجموع امتیازات 100 می باشد.
زمان شما بعد از کلیک روی دکمه شروع آزمون محاسبه خواهد شد.
توجه: اطلاعات شما ثبت می شود و فقط یکبار قادر به شرکت در آزمون خواهید بود.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید