نمونه طراحی استوری اینستاگرام

در این صفحه تعدادی استوری طراحی شده استاندارد و قابل قبول را ملاحظه می‌کنید:

نمونه استوری عکس نوشته (28 مورد):

نمونه استوری ویدیویی 1:

نمونه استوری ویدیویی 2: