دسته بندی: توسعه کسب و کار

بازاریابی چیست؟

بازاریابی

بازاریابی چیست؟ بازاریابی : فعالیت مجموعه ای از موسسات و فرآیندهای ایجاد، ارتباط، تحویل و مبادله پیشنهادات است که ارزش برای مشتریان، شرکا و جامعه

مطالعه کامل »